Fairmount Pizzeria
2000 Fairmount Ave
Philadelphia, PA 19130
Tel: 215-763-1985